måndag 2 december 2013

Demonstranter misshandlades av Monsantos inhyrda gangsterTEGUCIGALPA / 2013-12-02 / Inhyrda beväpnade medlemmar från det korrumperade argentinska byggnadsarbetareförbundet sattes in mot en demonstrerande civilbefolkning som protesterar mot Monsantos bygge av världens största torkanläggning för majs.

Ett 20-tal av demonstranterna misshandlades av byggnadsarbetarna, medlemmar i UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) som transporterades på lastbilar. Men demonstranterna vägrade att lämna platsen för den fredliga vägockupationen som är i anslutning till bygget i staden Malvinas Argentinas, i länet Cordoba.
– De utsattes inte bara för en fysisk misshandel. De bestals också på sina personliga tillhörigheter samtidigt som förövarna demonstrativt visade sina eldvapen, sa Federico Macciocci, advokat för Kollektivet Malvinas Kämpar.
Macciocci tillade att inte bara gärningsmännen har polisanmälts utan “även företagsledningen hos Monsanto som är en del av och en utlösande aktör i aggressionen”.
Monsanto har opererat i Argentina i ett halvt sekel. Successivt har civilbefolkningen blivit medveten om utsläppen och förgiftningen av flor, fauna, marken och miljön i sin helhet.
Två argentinska storproducenter av generisk soja dömdes nyligen i Cordoba till tre års fängelse för grova miljöbrott. De anklagande kvinnorna lyckades bevisa att både miljön och 114 av 142 barn som hade undersökts, uppvisade spår av agrokemikalier i blodet.
Läkar-Nätverket Besprutade Folk säger i en rapport, att tolv miljoner argentinare ”samlever” på landsbygden med besprutningar av herbicider, fungicider och insekticider. År 2012 användes 340 miljoner liter agrokemikalier i jordbruket. För 20 år sedan var den siffran endast 30 miljoner liter. Medan cancer i genomsnittsområden uppgår till 20 procent av alla dödsorsaker, utgör cancern i dessa besprutade områden 30 procent.
Dick Emanuelsson