torsdag 10 november 2016

Gruvsamhälle i Argentina: “Vi lever i en reell gruvdiktatur”

Gruvsamhälle i Argentina:
“Vi lever i en reell gruvdiktatur”

Latinamerikareportrarna Dick och Miriam Emanuelsson besöker Argentina där de samtalar med delar av civilbefolkningen från en liten stad högt uppe i Anderna. Den har sedan flera år ockuperat delar av parken framför ingången till Högsta Domstolen i Buenos Aires. Kampen handlar om att stoppa ett gruvprojekt i den lilla staden Andalgalá, med bara 19.000 invånare, 1100 kilometer från huvudstaden. För livet och vattnet, mot gruvprojektet som genererar cancer. Så står kampen, säger de. Inte bara i Argentina utan i större delen av Latinamerika. Gruvgiganterna inte bara slukar naturresurserna i Anderna, de slukar praktiskt taget livet för människorna.


“Vi lever i en reell gruvdiktatur”
Testimonio del municipio de Andalgalá. Entrevista con Alejandro de las Cuevas, vocero de la Asamblea de Andalgalá en las afueras de los Tribunales en Buenos Aires.

Så ser dagbrottet ut efter att de övergetts av de
transnationella gruvbolagen.
Videofilmen på tre minuter och tio sekunder visar lamadjur, vackra blommor, Andernas majestätiska bergstoppar, den flygande kondoren som med sitt vingspann på tre meter är Kungen över Anderna. Men idyllen är falsk, menar Alejandro de las Cuevas. För bakom det gigantiska projektet Minera Alumbrera i den nordliga provinsen Catamarca döljer sig en oåterkallelig stöld av regionens vatten som är en gåva av naturen från Andernas glaciärer och de fossila vattenreserverna.

Den regionale åklagaren i provinsen Catamarca, Juan Gomez sammanfattar det latinamerikanska scenariot om hur gruvgiganterna lyckas få tillstånd och koncessioner för gruvbrytning som inte håller de lagar och regler som bör gälla: ”Där det finns ett miljöbrott finns det också en korrumperad politiker. Här återfinns en komplett korrumperad struktur. För att inte tala om regeringen. Men den som tar priset är den Provinsiella Regeringen som mer verkar vara en företagsledning för gruvbolagen”.


Framsidan på branschtidningen för gruvsektorn i
Argentina, Revista Panorama Minero med ett
specialnummer av gruvbältet i provinsen Catamarca.


1994 anlände dåvarande presidenten Carlos Menem i sällskap med länsguvernören Arnoldo Castillo och topparna för gruvkonsortiet Minera Alumbrera till den lilla staden Andalgalá. Den hade då bara 12.000 invånare. Gruvkonsortiet beskrev en blomstrande framtid för människorna och regionen. Menem och Castillo nickade och log. Ett nytt bostadsområde för 5000 människor skulle byggas liksom ett högkvalificerat sjukhus. Tvåtusen personer skulle få fasta jobb i gruvan.

Inte något av dessa löften uppfylldes. I dag arbetar bara 50 personer i gruvans dagbrott, ett av Latinamerikas största som nu, efter snart 20 års drift börjar nedräkningen. För den ska stängas kring 2019 eftersom gruvreserverna nu har tagits upp.

I Andalgalá lämnar de efter en fasansfull verklighet, offer för läckorna från en enorm avfallsbassäng av giftiga tungmetaller som filtreras ner i grundvattnet. Fyra andra läckor i en 300 kilometer lång rörkanal som transporterar mineralerna rinner ut i grundvattnet och förgiftar andra samhällen i provinsen Catamarca och Tucuman.Gruvkonsortiet utgörs av tre företag med schweiziska Glencore i spetsen. Det äger 50 procent av aktierna i Minera Alumbrera. De resterande aktierna fördelas mellan de två canadensiska Goldcorp och Yamana Gold som förfogar över 37,5 % respektive 12,5 %.

Varje år producerar Alumbrera ett genomsnitt av 400.000 ton koncentrat som innehåller cirka 100.000 ton koppar och 8,5 ton guld. Företagskonglomeratet producerar även 935 kilo dorerat guld och 1900 ton molybden.De 10 rikaste gruvmagnaterna i världen

Enligt den ekonomiska nyhetsportalen Bloomberg går de tio rikaste gruvmagnaterna i världen god för en förmögenhet och inkomster som uppgår till 116 miljarder dollar, eller 1056 miljarder svenska kronor. Det är 76 miljarder kronor mer än vad den svenska staten beräknas ha i inkomster för 2017; ”Utgifterna för staten föreslås uppgå till 972,4 miljarder kronor under 2017 och inkomsterna för staten beräknas uppgå till 979,7 miljarder kronor”, skrev regeringskansliet i september när regeringen offentliggjorde förslaget till statsbudget.

De multinationella gruvbolagen har en gigantisk makt i egenskap av sitt kapital. Men inte bara den ekonomiska styrkan. Deras aktieinnehav begränsar sig inte enbart till gruvhantering. De finns i flera branscher. Mexikanen Carlos Slim, som har ett mediemonopol i Mexiko, är ett illustrativt exempel. Från medierna kan han i praktiken bestämma den politiska agendan.

I en intervju för CNN 2013 sa den chilenske universitetsprofessorn Marcel Claude att “Chile (läs regeringen) tar sig friheten att skänka 25 miljarder dollar per år till de multinationella bolagen som opererar inom gruvsektorn för att dessa ska kunna generera vinster. Men de har inte 20.000 dollar som det kostar att utbilda en student under fem år på universitetet”.

Det är den nyliberala modellen i ett nötskal, säger Alejandro de las Cuevas och blickar mot de koloniala byggnaderna för Högsta Domstolen i Argentina, den instans som invånarna i Andalgalá har ställt sitt hopp till, trots att varken Alejandro eller hans kamrater framför tältet hyser några illusioner om att HD ska ge dem rätt när domstolen någon vecka senare ska ta upp fallet.

 

Gruvan Hualfin är den största av gruvorna i gruvbältet i länet Catamarca. Det är den största gruvan i dagbrottet där 400.000 malm grävs fram per dag varav 100.000 är mineraler. Nu förberedes gruvan för stängning efter 20 år. Mineralerna har tagit slut och man lämnar efter sig förgiftade marker och grundvatten. Foto: LA NACION / Diego Lima.”De tar 100 miljoner liter vatten per dag från en fossil grundvattenkälla, grundvatten som inte kan återvinnas”

På samma latitud som Andalgalá fast på andra sidan Anderna ligger Chile och staden Copiapo. Inte långt därifrån finns en av världens största koppargruvor i dagbrott, Chuquicamata. Vänsterpresidenten Salvador Allende (1970-11 september 73) nationaliserade gruvan från USA-bolaget Anaconda. Kopparn var och är Chiles ekonomiska pulsåder och Anaconda och det andra nationaliserade USA-företaget Kennecott inledde konspirationerna mot vänsterregeringen som resulterade i militärkuppen den 11 september 1973. Det visar vilket enormt politiskt inflytande dessa gruvgiganter har på politikerna.

– Befolkningen i Andalgalá har kämpat i många år mot gruvbolaget. Nu är vi här framför Högsta domstolen för att uppmärksamma dem på att inte ge starttillstånd för det tre gånger större gruvprojektet Agua Rica (´gott vatten´). Befolkningen i Andalgalá överklagade beslutet om gruvbrytning i Agua Rica för sex år sedan och nu ska fallet upp i HD. Vi har en rik bevissamling för de miljöskador som gruvkonsortiet har gjort i regionen, säger Alejandro som till vardags är lärare i Andalgalá.

Alejandro de las Cuevas, till vardags lärare i Andalgalá men som är språkrör för motståndet i Andalgalá. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.


Som van bergsklättrare i Anderna känner han regionen ut och innan. I fallet Alumbrera är den jättelika avfallsdammen belägen på en plats där det är konstaterat en geologisk risk och från Google Earth kan man se den seismiska sprickan.

– Dessa företag är fullständigt oansvariga. De har inte bara förstört dricksvattnet. De har även förstört det lager av jord och växtlighet i regionen som är nödvändigt för själva livets existens. Men gruvföretagen utnyttjade lagen som infördes på 1990-talet som underlättade dessa gruvinvesteringar med gigantiska miljökonsekvenser som är omöjliga att kontrollera, fortsätter Alejandro.

Regionen där det transnationella gruvkonsortiet etablerade sig är semiöken där allt är beroende av floderna varifrån befolkningen hämtar sin föda. Det är mycket komplicerat och kostsamt att borra. Det regnar knappt någonting och huvuddelen av vattnet kommer från glaciärerna eller de fossila vattenkällorna. Vi talar om en synnerligen känslig geologisk region där bergen och klipporna är mycket spröda och som vi bergsklättrare kallar för ”ruttna klippor” som lätt går sönder, menar han.


De gigantiska lastbilarna transporterar var och en 220 ton malm som år efter år har förändrat gruvbältets Anderna i norra Argentina, oåterkalleligt förstört. Foto: LA NACION / Diego Lima.


Området i Andalgalá deformerades fullständigt av gruvkonsortiet som bröt mot alla etiska regler som ekologi och vattenkällor.

– Varje dag exploderar nio ton med ammoniumnitrat som genererar damm i mängder i en region där det inte går att motverka det med vattensprutor. Det får svåra följder för luften som människorna inandas. På det har vi avfallsdammen där alla giftiga kemikalier, som några författare kallar för ”kemisk soppa”, och metaller koncentreras men där läckorna får konsekvenser för människorna.

Så ser den ut, ”den kemiska soppan” som skickas till avfallsdammen som uppvisar stora läckor där det giftiga kemiska avfallet rinner ut och förgiftar hela trakten kring gruvan och närliggande län. Foto: LA NACION / Diego Lima.


Dessa gifter tränger inte bara ned i grundvattnet. Med floderna förflyttas de tiotals mil därifrån till provinsen Tucuman. Även där drabbas människorna av sjukdomar när de tar vattnet som kommer från Anderna och gruvbrytningen. Till och med provinsguvernören har protesterat i Buenos Aires.

– Dagligen pumpar gruvkonsortiet upp mer än 100 miljoner liter från en fossil vattenreservkälla som inte reproducerar sig. Vattnet används i den kemiska processen och sedan transporteras det till avfallsdammen, med sina läckor. Detta vatten används även som en ”injekteringsmotor” för den 300 kilometer långa kanalledningen där de koncentrerade mineralerna transporteras. Vattnet pumpas och används för att dessa torra mineraler inte ska fastna i det stora röret. Det betyder att när det blandade och giftiga vattnet kommer fram till länet Tucuman avleds de därefter ner i floden Salí. I vattnet har myndigheterna i Tucuman påträffat mycket tungmetaller.


“När den sista frukten har plockats, när det sistaträdet har huggits ner, när den sista fisken har fiskats och den sista floden har förgiftats kommer människan till slut att inse att pengarna inte går att äta. Men då är det för sent. UT MED GRUVKONCESSIONEN”! Foto: Motståndet i staden Andalgalá.

Agua Rica, från motstånd till seger

Om vatten och luft förvandlas till allvarliga hälsorisker, är den kulturella, sociala och ekonomiska deformationen desto värre, understryker läraren Alejandro de las Cuevas. Den första stora ”förgiftningen” som uppstår är social, kulturell och ekonomisk. Den tar tag i dig och korrumperar alla samhällsskikt. Den börjar med politiker och religiösa ledare. Sedan fortsätter de med att splittra familjen och sedan delas folket i samhället upp. Människor som har varit jordbrukare och eller verkat inom agrarindustrin inser plötsligt att det har uppstått fiendskap i samhället.

Den ekonomiska effekten känns också i den regionala ekonomin. Människor börjar värdera saker på ett annat sätt. Produktionen i Andalgaláregionen av oliver, vin eller sötsaker börjar förlora sitt värde. Regeringen slutar att investera i incitament för att utveckla regionens ursprungliga produktivkrafter eftersom det inte finns en reell infrastruktur som människorna kan leva av som inte utgörs av megaprojektet inom gruvnäringen.

– Gruvbrytningen genererar aldrig någon nytta av något som helst slag. Ekonomiskt gynnar det inte människorna. Visst kan man se en och en annan blänka med en ny bil, men gruvexploateringen löser inte några problem för varken människorna eller samhället, understryker Alejandro.

Men den negativa miljöeffekten är grym. Att inandas de oxiderade mineralerna som exponeras av krossandet till fint pulver är förödande för hälsan, menar Alejandro. Den radioaktiva radongasen är mycket lätt och transporteras i luften och på marken tusentals kilometer innan den förlorar sin radioaktivitet. Men människorna i Andalgalá lever intill gruvan. Sedan 1997, då gruvbrytningen inleddes har cancerfrekvensen ökat 800 procent. Från det året började luftvägssjukdomarna att öka kraftigt. I dag är vattnet odrickbart.


Avfallsdammen som har måtten 1700 meter i diameter och 500 meter djup. Där samlas alla kemiska gifter och avfall. Men dammen läcker och rinner ut i grundvattnet. Foto: LA NACION / Diego Lima /Några år efter att gruvexploateringen hade startat började också motståndet mot de transnationella gruvgiganterna. De första åren sysselsatte gruvan 2000 personer. Men när företagets infrastruktur och anläggningen stod klar behövdes inte mer än 50 anställda. Resten av de anställda ställdes på gatan. Som i alla gruvprojekt. Dit gick företagets ”sociala ansvar”. Arbetena har tagits över av robotarna i den mekaniserade och datoriserade produktionen.

Agua Rica-projektet är tre gånger så stort som projektet Minera Alumbrera, 25 kilometer norr om Andalgalá, en plats som med sina geologiska risker är omöjligt att etablera, menar Cuevas.

– Floderna har sitt ursprung där och flyter direkt till staden Andalgalá. Floderna går vidare till en region där den ökade cancerfrekvensen är hög. Bakgrunden är de radioaktiva tungmetaller som orsakat skelettcancer.Detta projekt väckte stormar av protester kring 2010 och det tog tre år innan stämningen av projektet kunde gå från provinsdomstolen Catamarca till den Högsta Domstolen i Buenos Aires. Men rättsapparaten, såväl i Argentina som i resten av Latinamerika, är oftast i allians med gruvgiganterna varför det är oerhört komplicerat att kunna stoppa projektet. Många av de som blivit domare har många gånger tidigare som advokater stått i direkt tjänst hos företagen.

– Tack vare vår långvariga aktion här framför Högsta Domstolen och hela det motstånd som pågått i Andalgalá ska projektet nu prövas i HD om ett par veckor. Vårt krav är att befolkningen i Andalgalá ska ha den mänskliga rätten att leva och andas i en ren miljö.

Motståndsfronten mot gruvprojektet Agua Rica i aktion: ”Andalgalá är inte till salu”! FOTO: Motståndet.


Den 14 december 2009 fick Alejandro och invånarna vetskap om att provinsregeringen på ett helt rättsvidrigt sätt beslutade att ge det schweiziska gruvkonsortiet tillstånd att prospektera i Agua Rica. Befolkningen upprättade vägspärrar till ingångarna till alla gruvorna i regionen. De utsattes för en enorm repression av de 200 utkallade kravallpoliserna och som av ett under dödades ingen.

– Folk sköts rakt i ansiktet av gummikulor, slag, polishundar under tre dagar som ockupationen pågick. Repressionen var fruktansvärd och orsakade ett bokstavligt folkligt uppror. Polisen arbetar exklusivt för gruvbolagen och vi lever i en verklig gruvbolagsdiktatur. Men protesterna tvingade provinsregeringen att suspendera projektet tills situationen hade lugnat sig i Andalgalá.Intervjun med Alejandro de las Cuevas gjorde  gjorde vi  den 25 februari år. Den 1 mars beslutade Högsta Domstolen att se positivt på Andalgaláinvånarnas överklagan till HD men skickade tillbaka fallet till Provinsdomstolen i Catamarca.

Den sista veckan i augusti läste Rodolfo Cecenarro, domare i Provinsdomstolen, samma domare som hade beordrat polisstyrkorna den 14 december 2009 att slå ned protesterna i Andalgalá, upp sitt domslut som överraskade alla. Gruvprojektet Agua Chica stoppas av flera skäl. Det första är att det fick tillstånd på ett regelvidrigt sätt. Men samma argument som Alejandro nämnde i intervjun upprepar den domare som befolkningen krävde skulle sparkas som domare 2010. Högsta domstolens förberedande material kunde inte förbises av provinsdomaren, han hade bara ett beslut att ta; stoppa projektet.


”Gruvan dödar”, skriver invånarna i staden Andalgalá i norra Argentina. FOTO: Motståndet


Den 12 september i år bänkade sig de åtta fullmäktigeledamöterna i Andalgalá. En punkt stod på dagordningen; Agua Chica. Den lilla kommunens folkligt valda politiker utfärdade Den första artikeln i ”Förordningen 029” ger i praktiken dödsdomen mot projektet:

”Att förbjuda utvinning av metaller (guld, koppar, bly, silver, etc.), i det som kallas dagbrott. Förbud att utvinna nukleära mineraler så som uran och torium (radioaktivt kemiskt grundämne) under alla slags former, antingen i dagbrott eller under jord i alla dess stadier: prospektering, utforskning, exploatering, utveckling, beredning och utvinning i hela Andalgaláflodens avrinningsområde”.

I artikel 2 förbjuds användande av cyanid, kvicksilver och svavelsyra, saltsyra, fluorvätesyra och salpetersyra. För att ge den avgörande dödsstöten mot projektet fastslår Förordningens 3:e artikel: ”Förbud mot användning av vatten från floder, bäckar och naturliga reservoarer (både ovan och under jord) för utvinningsverksamhet”.


Den kvinnliga provinsguvernören Lucia Corpacci blev inte svaret fattigare:

– Vi är beredda att betala ett högt politiskt pris för utvecklingen av gruvnäringen, och uppgav att nya gruvprojekt ska presenteras. Den politiska ledningen i Catamarca sa också att den skulle analysera den juridiska giltigheten i de åtta kommunfullmäktigeledamöternas beslut.

Argentinas David mot Goliat har gått den näst sista ronden. Frågan är vem som vinner den sista?

Dick EmanuelssonGruv- och metallmagnaternas 10-i-topplista i världen


Det påstås att gruvutvinningen och handeln av metaller är en högriskbransch. Men de tio som återfinns på den lista som utarbetats av näringslivsportalen Bloomberg visar att fluktuationerna på förmögenheterna och inkomsterna hos de tio främsta gruvmagnaterna snarare går uppåt och ligger stabilt. Guld, koppar och silver är likvärdigt med miljarder dollar. Här är de tio:

1. Mexikanen Alberto Bailleres, 83, leder listan och är den rikaste inom gruvbranschen med 13,8 miljarder dollar (MdrUSD) i förmögenhet. Han leder företaget Industrias Peñoles. Han har en minoritetspost i Femsa, Latinamerikas största tappningsföretag, som fyller Coca Colas flaskor på den amerikanska kontinenten.

2. Lakshmi Mittal, född i Indien har en förmögenhet på 13,5 MdrUSD. Han är styrelseordförande och majoritetsägare i företaget ArcelorMittal, den största stålverkskedjan i världen, med huvudkontor i Luxemburg.


3. Matriarken och chilenskan Iris Fontbona förfogar över en förmögenhet på 13,1 MdrUSD. Hon kontrollerar Antofagasta PLC, den 7:e största kopparproducenten i världen och har en 76:e plats i världen över de rikaste.


4. Australienskan Gina Rinehart går i god för 13,1 MdrUSD. Hon är styrelseordförande för Hancock Prospecting. Hon har även ekonomiska intressen i medieföretagen Australia.ten Network och Fairfax Media.


5. Ryssen Alexey Mordashov redovisar 12,7 MdrUSD. Han är majoritetsägare i Severstal, det tredje största stålverket i Ryssland. Han har även intressen i guldproducenten Nordgold, i energiföretaget Power Machines och TUI, den största turistoperatören i Europa.

6. Vladimir Potanin ägare av Norilsk Nockel, världens största nickelproducent. Han registrerar 12,4 MdrUSD i förmögenhet.

 7. Mexikanskan Sara Mota de Larrea är en av de mäktigaste inom gruvindustrin med 9,7 MdrUSD på kontot. Hon och hennes son German Larrea kontrollerar Grupo México, den sjunde största kopparproducenten i världen. Företaget opererar i gruvor med zink, molybden, silver och guld och finns i Mexiko, Chile och Peru. Deras inkomster 2013 motsvarade 9,3 MdrUSD. Mota de Larrea har stor aktieportfölj i Mexikos största järnvägsföretag och i Phoenix, Southern Copper.

8. 10,9 MdrUSD redovisade Vladimir Lisin, den ryske mångmiljardären i vinst för sitt företag Novolipetsk Steel, år 2013. Han går i god för 8,9 MdrUSD i förmögenhet.9. Styrelseordföranden för Basic Element, Oleg Deripaska, är den 9:e i magnaternas lista med en förmögenhet som uppgår till 8,5 MdrUSD. Hans företag opererar i 19 länder och har samtidigt 48 % i United Co. Rusal, den största producenten av aluminium i världen.

10. Den rikaste patriarken i Italien, Paolo Rocca, har 8,4 MdrUSD på kontot. Han leder industrigruppen Techint, med huvudkontor i Argentina, inriktad på metallprodukter. Hans familj äger även Tenaris, producent av stålrör.


Dick Emanuelsson
Källa: Bloomberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.